Program.

ADMINISTRATÖRSKONGRESSEN

Tema: Digitaliserad administration

Digitaliseringen lovar mycket inför framtiden och utmanar invanda föreställningar om hur vi arbetar, med såväl sakfrågor som processer. Digitala system flyttar administrativa uppgifter till nya personalkategorier och ökar kraven på tillgänglighet och ständig nåbarhet, men också på uppföljning och utvärdering.

Programmet nedan kommer att uppdateras kontinuerligt.